Six D.O.G.S Athens Concert Setlists

City Athens, Greece
Nov 21 2015

Sonata Antartika at Six D.O.G.S, Athens, Greece

 1. Autokratorikos Mais
 2. Energeiaki Psoli
 3. Omgnoobreportplsban (Gelao Ekso Dynata)
 4. Vyzgia
 5. 5
 6. Pokemon
 7. Click Here to Get Hot Chicks (100% WORKING !!!!1)
 8. Me Pige Serpatain Offering
 9. PASOK
 10. Happys Hippos
 11. David kai Psoliath
 12. To Plastikopaparo tou Bukowski
 13. ...