Aug 20 2017

Inaba/Salas at Summer Sonic Tokyo 2017

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. SHOUMEN SHOUTOTSU
 4. WABISABI
 5. OVERDRIVE
 6. MARIE
 7. AISHI-AISARE
 8. TROPHY
Aug 19 2017

Inaba/Salas at Summer Sonic Osaka 2017

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. SHOUMEN SHOUTOTSU
 4. WABISABI
 5. OVERDRIVE
 6. MARIE
 7. AISHI-AISARE
Feb 20 2017

Inaba/Salas at Diamond Hall, Nagoya, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...
Feb 17 2017

Inaba/Salas at Takamatsu Festhalle, Takamatsu, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...
Feb 15 2017

Inaba/Salas at Crazymama Kingdom, Okayama, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...
Feb 14 2017

Inaba/Salas at Blue Live, Hiroshima, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...
Feb 13 2017

Inaba/Salas at Namba Hatch, Osaka, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...
Feb 8 2017

Inaba/Salas at Zepp Tokyo, Tokyo, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...
Feb 7 2017

Inaba/Salas at Zepp Tokyo, Tokyo, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...
Feb 6 2017

Inaba/Salas at Zepp Tokyo, Tokyo, Japan

 1. SAYONARA RIVER
 2. KUNO NO HATE NO SORE MO KOTAE NO HITOTSU
 3. ERROR MESSAGE
 4. NISHI-HIGASHI
 5. MY MIRAI
 6. SHIRASE
 7. HAZUMU SEKAI
 8. SHOUMEN SHOUTOTSU
 9. Moonage Daydream
 10. MY HEART YOUR HEART
 11. WABISABI
 12. OVERDRIVE
 13. ...