Sep 18 2014
Dec 11 2009

DuelJewel at Black Hole, Tokyo, Japan

 1. Iolite
 2. Outsider
 3. Towa Ni Yume Wo Kasanete
 4. Reincarnation Flow
 5. Moon Struck
 6. BULLETxSTAR
 7. Never Blue
 8. Sepia
 9. KIMI TO MITA YUKI
 10. Night Walker
 11. colors
 12. ...
Sep 10 2005

DuelJewel at AREA, Tokyo, Japan

Artist: DuelJewel, Venue: AREA, Tokyo, Japan
 1. Promise
 2. Chaste Sin
 3. Tales
 4. KIZUNA ~Pray to Gray~
 5. Gravity
 6. Tsuki To Tawamure
 7. Never Blue
 8. Akatsuki
 9. Sepia
 10. Shoujo
 11. Etsu
 12. Shoku
 13. ...
Nov 1 2003

DuelJewel at Rock-May-Kan, Tokyo, Japan

 1. Tsuki To Tawamure
 2. Konsui Xke Xke Doll
 3. hourglass
 4. Never Blue
 5. Etsu
 6. HOROBI NO UMI SHIZUMI YUKU MONO
 7. Towa Ni Yume Wo Kasanete
 8. Chaste Sin
 9. KIZUNA ~Pray to Gray~
 10. Rain
 11. Sepia
 12. Binar[Crow]
 13. ...