Songs

Show all 205 DIR EN GREY songs

No exact match

Kodoku ni Shisu, Yueni Kodoku by DIR EN GREY isn't used in a setlist (anymore).

Were you looking for the song below?