HansTKD's setlist.fm

About

Activity

Member since August 7, 2014
Last seen December 13, 2018
Edits so far 93
Edits last month 0

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Zie dat je enkele concerten in Vooruit bijwoonde. Aangezien deze opgesplitst dienen te worden naar concertzaal, balzaal, theaterzaal... zou je deze kunnen aanpassen indien je het je nog herinnert?

User charts

HansTKD saw 436 different artists.