Pooter's setlist.fm

Pooter's user profile image

About

Activity

Member since August 20, 2012
Last seen October 1, 2023
Edits so far 56
Edits last month 0

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Contacteer hiervoor de admins.
En zoals ik al zei, wat indien op bv. een verzamelcd die enkele jaren later uitkomt, de schrijfwijze anders is?
Waarom leg je de nadruk op deze éne titel, terwijl de schrijfwijze van alle andere liedjes van De Mens op dezelfde manier gehanteerd wordt?
Ook veranderde, of probeerde je maar één van de drie maal dat dit lied vermeld werd te veranderen, de twee andere concerten die je niet bijwoonde liet je zoals het was.
Ik veronderstel dat de richtlijnen hier een opbouw zijn van jaren werk, waaraan steeds gewerkt wordt. Ik veronderstel dat de schrijfwijze van de liedjes, zowel in het Engels and andere talen, op een bepaald ogenblik geregeld werd, omdat het een wirwar was aan interpretaties.
Kijk bv. op https://musicbrainz.org/artist/57c4babc-069d-48e8-a6b3-0887cd48d183/recordings om te zien op hoeveel verschillende wijzen hetzelfde liedje geschreven wordt.

Waarom zou ik mijn commentaren van je profielpagina verwijderen? Om binnen enkele tijd opnieuw op te merken dat je de richtlijnen aan je laars lapt.
Andere mods kunnen ook problemen met je krijgen, zo zien ze dat ze niet alleenstaand zijn.
Als men meer dan 10 maal probeert om de schrijfwijze van een songtitel te wijzigen, terwijl men al meerdere malen uitleg gekregen heeft waarom deze schrijfwijze hier niet aanvaard wordt, is men toch hardleers en dienen anderen hiervan op de hoogte te blijven.

Hoe iemand zichzelf ontmaskert door als Pooterke op de profielpagina van Pooter te antwoorden in naam van Pooter (want Pooterke heeft dit bericht niet gezien).
Als men wil antwoorden dient men dit te posten op de profielpagina van de vraagsteller. Hieronder antwoordt je dus in naam van iemand (die je blijkbaar niet kent) op zijn profielpagina aan mij.
Dus vragen om de richtlijnen op een website na te volgen is loos en niet onderbouwd.
En als de pagina van een setlist die je toevoegde verdwenen is, al dan niet door mij, dan kan ik die ook niet terugvinden. Zeker niet als noch Pooter, noch Pooterke (want ik weet niet in wiens naam je nu spreekt) een concert in Rijkevorsel bijgewoond heeft.

Hey Dirk!
Fijn dat je loze en niet onderbouwde assumpties uit. Pooter is een verwante (da’s meestal iemand met dezelfde familienaam), geen ander account of pseudoniem...

Een andere vraag: waarom verwijder je gewoon een setlist van een concert dat ik bijwoonde in ‘De Spiegeltent’ in Rijkevorsel? Dank bij voorbaat.

Ik denk dat hieronder viermaal de reden staat waarom de schrijfwijze in het Nederlands anders is dan ik en jou misschien zouden schrijven. Ook op je pseudoniem Pooterke werden al een paar opmerkingen geplaatst. En bij iedere terugzetting werd ook de reden vermeld.
Waarom probeer je trouwens enkel de songtitel te veranderen op het concert dat je bijwoonde, en dit voor één song, deze song werd voorlopig al tweemaal ergens anders gespeeld. Daarom zijn er dus regels om de statistieken gelijklopend te laten.
Dit heeft niets te zien met dictatoriale maatregelen, enkel het opvolgen van de richtlijnen.
Indien je dit niet inziet, dan ligt het probleem bij jou.
Voor mij is deze zaak afgesloten.

Voor Belle Perez geldt

Titles of non-English songs are written with small letters (except for first word and proper nouns)
https://www.setlist.fm/guidelines
As far as capitalisation is concerned: Whenever in doubt, the capitalisation standards from musicbrainz.org apply.
https://wiki.musicbrainz.org/Category:Official_Style
https://wiki.musicbrainz.org/Style/Language/Spanish

Beste

Hier gelden andere regels dan de schrijfwijze die de groep hanteert.
Wat indien op een volgende verzamelcd de titel op een andere manier geschreven wordt?
Gelieve de richtlijnen te respecteren.

Beste

zou ik mogen vragen waarom je een songtitel van https://www.setlist.fm/setlist/de-mens/2019/fenikshof-grimbergen-belgium-2392a437.html opnieuw met hoofdletters schreef, terwijl ik je hier persoonlijk aanschreef hoe de richtlijnen zijn op deze website om songtitles in het Nederlands te schrijven? Tevens stond dezelfde opmerking op bovenstaande website.
De richtlijnen bestaan om de statistieken in min of meer ordentelijke orde te kunnen gebruiken.

User charts

Pooter saw 134 different artists.