TeunAjax's setlist.fm

TeunAjax's user profile image

About

Activity

Member since October 21, 2016
Last seen July 18, 2024
Edits so far 369
Edits last month 3

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Misschien staat bij je mobieltje Use setlist.fm's autocorrection to resolve typos, missing covers etc. (recommended) niet aangevinkt waardoor de suggestie niet te voorschijn komt?

is mogelijk, zelf heb ik al concerten toegevoegd via mobieltje.

Je kan dit aanpassen door de link naar de setlist te openen, dan edit venue and date, en bij venue begin je gewoon achteraan grote of kleine aan te vullen, het programma vult dit automatisch aan, je klikt op de juiste venue en daarna saven.
Bedankt voor de reaktie.

Zie dat je enkele concerten in Paradiso bijwoonde. Aangezien deze opgesplitst dienen te worden naar Paradiso Grote Zaal, Paradiso Kleine Zaal, Paradiso Kelder, Paradiso Elevator... zou je deze kunnen aanpassen indien je het je nog herinnert?

User charts