moonacrobat's setlist.fm

About

Activity

Member since June 19, 2018
Last seen February 8, 2019
Edits so far 110
Edits last month 5

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Aangepast: Stef Bos, Eels, The Black Crowes.

Zie dat je enkele concerten in Paradiso bijwoonde. Aangezien deze opgesplitst dienen te worden naar Paradiso Grote Zaal, Paradiso Kleine Zaal, Paradiso Kelder, Paradiso Elevator... zou je deze kunnen aanpassen indien je het je nog herinnert?

User charts

moonacrobat saw 86 different artists.