Joan-NuRocks's setlist.fm

Joan-NuRocks's user profile image

About

Name Joan
Last.fm jjorba
Flickr jjorba
About

I usually write the chronicles of the concerts I attended, so if you're interested in reading my reviews check it at http://www.nurocks.com

Suelo escribir las crónicas de los conciertos a los que asisto, así que si estás interesado en leer mis opiniones consulta la web http://www.nurocks.com

Acostumo a escriure les cròniques dels concerts als quals assisteixo, així que si estas interessat en llegir les meves opinions consulta la web http://www.nurocks.com

Activity

Member since May 15, 2013
Last seen February 21, 2024
Edits so far 753
Edits last month 1

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Ara veig :-) Jo no sé qui ho va canviar perquè estic segur que em poso la llista original com apolo. Espero que si. Bona feina :-)

Hola Joan, que es cambiat d'el Alabama Shakes? Et sembla el mateix d'avanç?!
Hi Joan, I see you've updated the Alabama shakes setlist - I can't see what you've changed from my last update?!

User charts

Joan-NuRocks saw 686 different artists.