Joan-NuRocks's setlist.fm

Joan-NuRocks's user profile image

About

Name Joan
Last.fm jjorba
Flickr jjorba
About

I usually write the chronicles of the concerts I attended, so if you're interested in reading my reviews check it at http://www.nurocks.com

Suelo escribir las crónicas de los conciertos a los que asisto, así que si estás interesado en leer mis opiniones consulta la web http://www.nurocks.com

Acostumo a escriure les cròniques dels concerts als quals assisteixo, així que si estas interessat en llegir les meves opinions consulta la web http://www.nurocks.com

Activity

Member since May 15, 2013
Last seen April 13, 2021
Edits so far 661
Edits last month 11

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Ara veig :-) Jo no sé qui ho va canviar perquè estic segur que em poso la llista original com apolo. Espero que si. Bona feina :-)

Hola Joan, que es cambiat d'el Alabama Shakes? Et sembla el mateix d'avanç?!
Hi Joan, I see you've updated the Alabama shakes setlist - I can't see what you've changed from my last update?!

User charts

Joan-NuRocks saw 601 different artists.