DIR EN GREY Setlists

Nov 13 2021

DIR EN GREY at Shizuoka Shimin Bunka Kaikan, Chuu Hall, Shizuoka, Japan

 1. SE
 2. Rinkaku
 3. Ningen o Kaburu
 4. Karasu
 5. Devote My Life
 6. CLEVER SLEAZOID
 7. Ochita Koto no Aru Sora
 8. Tefu Tefu
 9. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 10. Aka
 11. Oboro
 12. HYDRA -666-
 13. ...
Nov 5 2021

DIR EN GREY at SENDAI GIGS, Sendai, Japan

 1. SE
 2. Spilled Milk
 3. -Saku-
 4. REPETITION OF HATRED
 5. Ningen o Kaburu
 6. Tefu Tefu
 7. Ochita Koto no Aru Sora
 8. Shitataru Mourou
 9. Keigaku no Yoku
 10. Aka
 11. Oboro
 12. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 13. ...
Nov 2 2021

DIR EN GREY at Zepp Nagoya, Nagoya, Japan

 1. SE
 2. Spilled Milk
 3. -Saku-
 4. REPETITION OF HATRED
 5. Ningen o Kaburu
 6. Shitataru Mourou
 7. Ochita Koto no Aru Sora
 8. Tefu Tefu
 9. Keigaku no Yoku
 10. Aka
 11. Oboro
 12. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 13. ...
Nov 1 2021

DIR EN GREY at Zepp Nagoya, Nagoya, Japan

 1. SE
 2. Rinkaku
 3. Ningen o Kaburu
 4. Karasu
 5. Tefu Tefu
 6. Ochita Koto no Aru Sora
 7. Devote My Life
 8. CLEVER SLEAZOID
 9. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 10. Aka
 11. Oboro
 12. HYDRA -666-
 13. ...
Oct 27 2021

DIR EN GREY at Zepp Haneda (TOKYO), Tokyo, Japan

Set Times:
Scheduled start: 6:30 PM
 1. SE
 2. Rinkaku
 3. Ningen o Kaburu
 4. Karasu
 5. Tefu Tefu
 6. Ochita Koto no Aru Sora
 7. Devote My Life
 8. CLEVER SLEAZOID
 9. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 10. Aka
 11. Oboro
 12. HYDRA -666-
 13. ...
Oct 26 2021

DIR EN GREY at Zepp Haneda (TOKYO), Tokyo, Japan

Set Times:
Scheduled start: 6:30 PM
 1. SE
 2. Spilled Milk
 3. -Saku-
 4. REPETITION OF HATRED
 5. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 6. Shitataru Mourou
 7. Ochita Koto no Aru Sora
 8. Tefu Tefu
 9. Keigaku no Yoku
 10. Aka
 11. Oboro
 12. Devote My Life
 13. ...
Oct 17 2021

DIR EN GREY at Namba Hatch, Osaka, Japan

 1. SE
 2. Spilled Milk
 3. -Saku-
 4. REPETITION OF HATRED
 5. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 6. Keigaku no Yoku
 7. Shitataru Mourou
 8. Ochita Koto no Aru Sora
 9. Tefu Tefu
 10. Aka
 11. Oboro
 12. INWARD SCREAM
 13. ...
Oct 16 2021

DIR EN GREY at Namba Hatch, Osaka, Japan

 1. Rinkaku
 2. Ningen o Kaburu
 3. Karasu
 4. Tefu Tefu
 5. Devote My Life
 6. CLEVER SLEAZOID
 7. Ochita Koto no Aru Sora
 8. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 9. Aka
 10. Oboro
 11. INWARD SCREAM
 12. HYDRA -666-
 13. ...
Oct 11 2021

DIR EN GREY at Shiga Kenritsu Geijutsu Gekijou, Biwako Hall, Ootsu, Japan

 1. SE
 2. Spilled Milk
 3. -Saku-
 4. REPETITION OF HATRED
 5. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 6. Keigaku no Yoku
 7. Ochita Koto no Aru Sora
 8. Shitataru Mourou
 9. Tefu Tefu
 10. Aka
 11. Oboro
 12. INWARD SCREAM
 13. ...
Oct 10 2021

DIR EN GREY at Kurashiki-shi Geibunkan, Kurashiki, Japan

 1. SE
 2. Rinkaku
 3. Ningen o Kaburu
 4. Karasu
 5. Tefu Tefu
 6. Ochita Koto no Aru Sora
 7. Devote My Life
 8. CLEVER SLEAZOID
 9. "Yokusou ni DREAMBOX" Aruiwa Seijuku no Rinen to Tsumetai Ame
 10. Aka
 11. Oboro
 12. HYDRA -666-
 13. ...
DIR EN GREY setlists

DIR EN GREY

More from this Artist

Most played songs

Last updated: 27 Nov 2021, 10:30 Etc/UTC

Tour Update

Close Video

Unlocked: Chelsea Handler