Songs played total

Song Play Count
1 Popplagið Play Video stats 547
2 Ný Batterí Play Video stats 424
3 Sæglópur Play Video stats 414
4 Glósóli Play Video stats 379
5 Vaka Play Video stats 350
6 Olsen Olsen Play Video stats 309
7 Hoppípolla Play Video stats 305
8 Með Blóðnasir Play Video stats 302
9 Svefn-g-englar Play Video stats 291
  Hafsól Play Video stats 291
11 Festival Play Video stats 276
12 E-Bow Play Video stats 230
13 Kveikur Play Video stats 196
14 Viðrar Vel Til Loftárása Play Video stats 162
15 Njósnavélin Play Video stats 157
16 Varúð Play Video stats 138
  Fljótavík Play Video stats 138
18 Samskeyti Play Video stats 130
19 Yfirborð Play Video stats 126
20 Gong Play Video stats 122
21 Dauðalagið Play Video stats 115
22 Brennisteinn Play Video stats 109
23 Heysátan Play Video stats 103
24 Takk... Play Video stats 99
25 Hrafntinna Play Video stats 97
26 Starálfur Play Video stats 93
27 Andvari Play Video stats 89
28 Óveður Play Video stats 85
29 Smáskifa Play Video stats 80
  Ekki Múkk Play Video stats 80
31 Svo Hljótt Play Video stats 76
  Gobbledigook Play Video stats 76
33 Við spilum endalaust Play Video stats 74
  Fyrsta Play Video stats 74
  Inní mér syngur vitleysingur Play Video stats 74
36 Í Gær Play Video stats 72
37 Sé Lest Play Video stats 67
38 Mílanó Play Video stats 65
39 Á Play Video stats 57
40 Salka Play Video stats 51
41 Nýja lagið Play Video stats 45
42 Von Play Video stats 44
43 All Alright Play Video stats 40
44 Niður Play Video stats 39
45 Stormur Play Video stats 31
46 Varða Play Video stats 29
47 Rafstraumur Play Video stats 23
48 Álafoss Play Video stats 19
49 Ísjaki Play Video stats 17
50 Fjöll í austri Play Video stats 13
  Gítardjamm Play Video stats 13
52 Ágætis Byrjun Play Video stats 11
53 Mansöngur Play Video stats 10
54 Á ferð til Breiðafjarðar vorið 1922 Play Video stats 9
55 Góðan Daginn Play Video stats 8
56 Hljómalind Play Video stats 6
  Syndir Guðs (opinberun frelsarans) Play Video stats 6
  Illgresi Play Video stats 6
59 Für Alina (Arvo Pärt cover) Play Video stats 5
60 Dauðalogn Play Video stats 4
  Avalon Play Video stats 4
  Heima Play Video stats 4
63 Duet Play Video stats 3
  Með suð í eyrum Play Video stats 3
  Happy Birthday to You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover) Play Video stats 3
  Dánarfregnir Og Jarðarfarir Play Video stats 3
67 Flugufrelsarinn Play Video stats 2
68 Orrilagið Play Video stats 1
  Ba Ba Play Video stats 1
  Ti Ki Play Video stats 1
  Feliz Navidad (José Feliciano cover) Play Video stats 1
  Di Do Play Video stats 1
  Big Play Video stats 1
  Hoppípolla / Með Blóðnasir Play Video stats 1
  Rímur af Göngu-Hrólfi Play Video stats 1
  Vorvísur Play Video stats 1
  Lækurinn Play Video stats 1
  Lofsöngur (Matthías Jochumsson cover) Play Video stats 1
  Bíum Bíum Bambaló Play Video stats 1