Songs played total

Song Play Count
1 Popplagið Play Video stats 568
2 Ný Batterí Play Video stats 444
3 Sæglópur Play Video stats 434
4 Glósóli Play Video stats 399
5 Vaka Play Video stats 370
6 Olsen Olsen Play Video stats 309
7 Hoppípolla Play Video stats 305
8 Með Blóðnasir Play Video stats 302
9 Festival Play Video stats 296
10 Svefn-g-englar Play Video stats 291
  Hafsól Play Video stats 291
12 E-Bow Play Video stats 251
13 Kveikur Play Video stats 216
14 Viðrar Vel Til Loftárása Play Video stats 162
15 Njósnavélin Play Video stats 157
16 Fljótavík Play Video stats 156
17 Varúð Play Video stats 138
18 Dauðalagið Play Video stats 132
19 Samskeyti Play Video stats 130
20 Yfirborð Play Video stats 126
21 Gong Play Video stats 122
22 Brennisteinn Play Video stats 109
23 Óveður Play Video stats 106
24 Heysátan Play Video stats 103
25 Ekki Múkk Play Video stats 101
26 Takk... Play Video stats 99
27 Hrafntinna Play Video stats 97
28 Starálfur Play Video stats 93
29 Andvari Play Video stats 89
30 Smáskifa Play Video stats 80
31 Á Play Video stats 78
32 Svo Hljótt Play Video stats 76
  Gobbledigook Play Video stats 76
34 Við spilum endalaust Play Video stats 74
  Fyrsta Play Video stats 74
  Inní mér syngur vitleysingur Play Video stats 74
37 Í Gær Play Video stats 72
38 Sé Lest Play Video stats 67
39 Mílanó Play Video stats 65
40 Niður Play Video stats 60
41 Salka Play Video stats 51
42 Varða Play Video stats 50
43 Nýja lagið Play Video stats 45
44 Von Play Video stats 44
45 All Alright Play Video stats 40
46 Stormur Play Video stats 31
47 Rafstraumur Play Video stats 23
48 Álafoss Play Video stats 19
49 Ísjaki Play Video stats 17
50 Fjöll í austri Play Video stats 13
  Gítardjamm Play Video stats 13
52 Ágætis Byrjun Play Video stats 11
53 Mansöngur Play Video stats 10
54 Á ferð til Breiðafjarðar vorið 1922 Play Video stats 9
55 Góðan Daginn Play Video stats 8
56 Hljómalind Play Video stats 6
  Syndir Guðs (opinberun frelsarans) Play Video stats 6
  Illgresi Play Video stats 6
59 Für Alina (Arvo Pärt cover) Play Video stats 5
60 Dauðalogn Play Video stats 4
  Avalon Play Video stats 4
  Heima Play Video stats 4
63 Duet Play Video stats 3
  Með suð í eyrum Play Video stats 3
  Happy Birthday to You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover) Play Video stats 3
  Dánarfregnir Og Jarðarfarir Play Video stats 3
67 Flugufrelsarinn Play Video stats 2
68 Orrilagið Play Video stats 1
  Ba Ba Play Video stats 1
  Ti Ki Play Video stats 1
  Feliz Navidad (José Feliciano cover) Play Video stats 1
  Di Do Play Video stats 1
  Big Play Video stats 1
  Hoppípolla / Með Blóðnasir Play Video stats 1
  Rímur af Göngu-Hrólfi Play Video stats 1
  Vorvísur Play Video stats 1
  Lækurinn Play Video stats 1
  Lofsöngur (Matthías Jochumsson cover) Play Video stats 1
  Bíum Bíum Bambaló Play Video stats 1