BertBoss's setlist.fm

About

Activity

Member since March 9, 2018
Last seen September 3, 2019
Edits so far 52
Edits last month 0

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

gedaan, wel een vraag, waarom bij Paradiso wel een zaal splitsing en bijvoorbeeld bij de Oosterpoort wordt dit niet gedaan

Zie dat je enkele concerten in Paradiso bijwoonde. Aangezien deze opgesplitst dienen te worden naar Paradiso Grote Zaal, Paradiso Kleine Zaal, Paradiso Kelder, Paradiso Elevator... zou je deze kunnen aanpassen indien je het je nog herinnert?

User charts