SPLedZepFan's setlist.fm

About

Activity

Member since November 16, 2013
Last seen August 27, 2019
Edits so far 1661
Edits last month 2

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Please use exact location or venue for Sonar Music Festival in Barcelona following the guidelines at https://www.setlist.fm/guidelines#festivalsHl

het is mij gelukt, bedankt

Kan je evenuteel de exacte locatie voor de Big Rivers concerten die je bijwoonde aanpassen. In plaats van generieke festivalnaam bv Scheffersplein, Stadhuisplein, Stadsherberg, Merz, Houttuinen, Statenplein of eventueel andere.

User charts

SPLedZepFan saw 123 different artists.