TomDB's setlist.fm

About

Activity

Member since July 9, 2012
Last seen June 12, 2019
Edits so far 397
Edits last month 5

Comments

Please sign in to comment.
You can also connect with Facebook or Twitter.

Zie dat je enkele concerten in Vooruit bijwoonde. Aangezien deze opgesplitst dienen te worden naar concertzaal, balzaal, theaterzaal... zou je deze kunnen aanpassen indien je het je nog herinnert?